AVISO LEGAL

Inicio | AVISO LEGAL

DATOS DA EMPRESA

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, Purificación Pose Cancela (Casa de Lema) infórmalle de que os seus datos identificativos son os seguintes:
 
Denominación social é Purificación Pose Cancela (Casa de Lema)
76369196L

Domicilio social: Morpeguite 15124 Muxía (A Coruña) España
Teléfono: 981 72 98 13
Correo electrónico a efectos de comunicación: info@casadelema.com

Todas as notificacións e comunicacións entre os usuarios e Purificación Pose Cancela (Casa de Lema) consideraranse eficaces, a todos os efectos, cando se realicen a través de correo postal ou calquera outro medio dos detallados anteriormente.

CONDICIÓNS DE ACCESO E UTILIZACIÓN

O presente aviso legal regula o uso do sitio web (en adiante, A WEB), do que é titular Purificación Pose Cancela (Casa de Lema).

A navegación pola web de Purificación Pose Cancela (Casa de Lema) atribúe a condición de usuario do mesmo e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal, que poden sufrir modificacións.

O sitio web e os seus servizos son de acceso libre e gratuíto, non obstante, Purificación Pose Cancela (Casa de Lema) condiciona a utilización dalgúns dos servizos ofrecidos na súa web á previa cumplimentación do correspondente formulario.

Todos os contidos do sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, así como o seu deseño e códigos fonte, constitúen unha obra cuxa propiedade pertence a Purificación Pose Cancela (Casa de Lema), sen que poidan entenderse cedidos ao usuario ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos máis aló do estritamente necesario para o correcto uso da web.

O usuario garante a autenticidade e actualidade de todos aqueles datos que comunique a Purificación Pose Cancela (Casa de Lema) e será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice.

O usuario obrígase a facer un uso correcto do sitio web de conformidade coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal. O usuario responderá fronte a Purificación Pose Cancela (Casa de Lema) ou fronte a terceiros, de calquera dano e prexuízo que puideran causarse como consecuencia do incumprimento de dita obriga.

POLÍTICA DE LIGAZÓNS E EXENCIÓNS DE RESPONSABILIDADES

Purificación Pose Cancela (Casa de Lema) non se fai responsable do contido das páxinas web ás que o usuario poida acceder a través das ligazóns establecidos na súa website e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercitar ningún tipo de control sobre o contido doutras páxinas da rede. Así mesmo, tampouco garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de páxinas alleas á súa propiedade ás que se poida acceder por medio das ligazóns.

Purificación Pose Cancela (Casa de Lema) declara ter adoptado todas as medidas necesarias para evitar calquera dano que, aos usuarios da súa website, puideran derivarse da navegación pola súa páxina web. En consecuencia, Purificación Pose Cancela (Casa de Lema) non se fai responsable, en ningún caso, dos eventuais danos que pola navegación por Internet puidera sufrir o usuario.

USO DE COOKIES E DATOS ESTATÍSTICOS

Esta páxina web non recolle nin almacena datos persoais dos seus visitantes. Únicamente, coa finalidade de ofrecerlle o mellor servizo a través desta páxina, e co obxecto de facilitar o seu uso, analízanse o número de páxinas visitadas, o número de visitas, así como a súa frecuencia de utilización.

A estes efectos, utilízanse os datos estatísticos elaborados polo Provedor de Servizos de Internet dePurificación Pose Cancela (Casa de Lema). Con esta información analízase a frecuencia de uso da web da mercantil a partir dos datos de conexión, e as seccións más visitadas. Purificación Pose Cancela (Casa de Lema) non utiliza cookies para recoller información dos usuarios desde a súa páxina web nin rexistra os seus enderezos IP.

O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador de modo que se lle informe da recepción de cookies, podendo, se así o desexa, impedir que sexan instaladas no seu disco duro. Non obstante, para o acceso á website de Purificación Pose Cancela (Casa de Lema) non será preceptiva a instalación de cookies.

PROTECCIÓN DE DATOS

Infórmaselle de que os datos persoais que nos facilite voluntariamente, a través dos distintos formularios da web, serán incorporados a un ficheiro titularidade de Purificación Pose Cancela (Casa de Lema) con domicilio en Morpeguite 15124 Muxía (A Coruña) España, que cumpre coas medidas de seguridade esixidas no Real Decreto 1720/2007 de 21 de decembro. A finalidade de dito ficheiro é a prestación e administración do servizo contratado ou solicitado, así como a realización de estatísticas, a remisión de publicidade e outras promocións comerciais que Purificación Pose Cancela (Casa de Lema) poida efectuar nun futuro.

Mediante o envío dos mencionados formularios, o usuario autoriza  que se lle envíe información e comunicacións comerciais a través de correo postal, correo electrónico ou fax dos produtos e servizos da empresa.

Así mesmo, Purificación Pose Cancela (Casa de Lema) cancelará ou rectificará os datos cando resulten inexactos, incompletos ou teñan deixado de ser necesarios para a súa finalidade, de conformidade co previsto na Ley Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.

O usuario poderá revocar o consentimento prestado e exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por escrito aPurificación Pose Cancela (Casa de Lema), no seguinte enderezo Morpeguite 15124 Muxía (A Coruña) España, ou ben a través do seguinte correo electrónico info@casadelema.com, identificándose debidamente e indicando de forma visible o concreto dereito que se exerce.

Purificación Pose Cancela (Casa de Lema) adopta os niveis de seguridade correspondentes requiridos pola citada Lei Orgánica 15/1999 e demais normativa aplicable. Non obstante, non asume ningunha responsabilidade polos danos e prexuízos derivados de alteracións que terceiros poidan causar nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou ficheiros do usuario.

Morpeguite. 15124 - Muxía (A Coruña). Teléfono: 981 72 98 13 - 628 00 00 68. E-mail: info@casadelema.com.
Rexistro: H-CO-002064 - Nº Regasa: 9801.10067/C| Aviso legal

IMPORTANTE - COVID19

Por su seguridad, le informamos de las medidas que toma nuestra empresa y de las recomendaciones que deben seguir nuestros clientes.


 • Información para afectados

  Disponemos de información detallada de centros de salud y hospitales cercanos (con dirección, teléfono y horario de atención).

 • Información en formato digital

  Disponemos de material sobre servicios y recursos turísticos de nuestra comarca en formato digital, para evitar el contacto con materiales físicos.

 • Protocolo de actuación

  Contamos con un protocolo de desinfección para aplicar de forma inmediata si se detecta algún caso sospechoso que haya sido transferido al centro de salud.

 • Disminución de aforo por seguridad

  Hemos disminuido significativamente nuestro aforo permitido, para evitar aglomeraciones y conseguir que su estancia sea más segura.

 • Personal formado

  Hemos preparado a nuestros empleados para que eviten el contacto directo con el cliente y le hemos formado sobre buenas prácticas para prevenir contagios por el covid19.

 • Prácticas de limpieza

  El alojamiento ha sido perfectamente ventilado y desinfectado para que su estancia sea segura. Hemos puesto especial cuidado en la desinfección de pomos, manillas, grifos y lugares y objetos que puedan haber sido objeto de manipulación.

 • Equipos de protección individual

  Todo el personal que entre en las estancias, incluido el personal de limpieza, está obligado a llevar los equipos de protección individual adecuados: mascarilla, bata resistente a líquidos, guantes y gafas antisalpicaduras.

 • Zonas comunes

  Las zonas comunes se limpian y desinfectan todos los días.

 • A disposición del cliente

  Contamos con soluciones hidroalcohólicas y/o desinfectantes para facilitar a los clientes que lo necesiten.

 • Soluciones desinfectantes en la estancias

  Contamos con soluciones hidroalcohólicas y/o desinfectantes en todas las estancias de nuestro alojamiento.

 • Material desechable

  Hemos añadidos elementos desechables como el papel para secado de manos con el objeto de minimizar los riesgos de contagio.

 • Proveer de soluciones desinfectantes

  Si lo requiere, le podemos facilitar una solución líquida con desinfectante para aplicar sobre alguna superficie u objeto que pueda haber sufrido contaminación, indicándolo previamente como deben utilizarlo. O en su defecto, nuestro propio personal procederá a su desinfección.

 • Asignación de espacios

  Contamos con asignación de espacios comunes con indicaciones específicas para que nuestros clientes únicamente utilicen las zonas que les han sido asignadas y, evitar así, el contagio accidental.

 • Pago sin contacto

  Para el pago de los servicios disponemos de aparatos compatibles con dispositivos de pago a distancia (sin contacto alguno).

 • Limpieza del datáfono

  Desinfectamos y limpiamos el datáfono después de cada uso.